توافق هسته‌ای برجام که در تیرماه سال ۱۳۹۴ فی مابین دولت ایران و جامعه جهانی به امضا رسید و اجرای این توافق نامه از چند ما بعد در دی ماه ۱۳۹۴ شروع شد. بنابراین مقایسه روند واردات از کشور های اروپایی به ایران در سال ۱۳۹٦ نسبت به ارقام سال ۱۳۹۴، می‌تواند مقایسه جالبی برای ارزیابی آثار برجام بر روند توسعه ایران باشد.

 

واردات از کشور های اروپایی

بر اساس اسناد واردات از کشور های اروپایی به  ایران ، واردات اقلام از آلمان درطی ۵ ماه اول سال ۱۳۹٦ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰.۳ درصد رشد پیدا کرده و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴  که هنوز برجام ادامه داشته ، ۴۶.۴ درصد توسعه پیدا کرده است.واردات از کشور های اروپایی از قبیل ایتالیا هم از برجام سود قابل توجهیبه دست آورده اند به نحوی که صادرات اقلام از ایتالیا در ۵ ماه اول سال ۱۳۹٦ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱.۸ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴که قبل  از برجام بوده ۴۲.۳ درصد افزایش یافته است . در این حین کشور هایی از قبیل هلندی‌ هم از برجام سود برده اند . به این شکل که در ۵ ماه اول سال جاری صادرات به ایران را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ بالغ بر ۷۸.۳ درصد افزایش داده‌اند.

از امتیاز شما متشکریم