فرآیند واردات به صورت حمل هوایی، دریایی و زمینی، پس از صدور بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور مورخ 10/11/1396 مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز از کشورهای چین، کره، هند و ترکیه و الزام به اخذ مجوز تنها از طریق سیستم بانکی، دستخوش تغییرات گسترده و به تبع آن دچار سردرگمی و بلاتکلیفی عمیقی گردیده است.

ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز

ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز

مطمئن ترین راهکار جایگزین پیشنهادی بابت ثبت سفارش برای کالاهایی که  ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز را شامل میشوند، استفاده از رویه بانکی “برات وصولی بدون تعهد بانکی” بوده که تشریح فرآیند مذکور بصورت اجمالی بدین شرح می باشد:

ابتدا کارت بازرگانی مورد نظر بایستی در شعبه ارزی مدنظر افتتاح حساب نموده و سپس قالب استاندارد پیش فاکتور، شروع به ثبت کالا در سامانه جامع تجارت براساس رویه بانکی نماید.

پس از تکمیل فرآیند و اخذ که 8 رقمی، به بانک مورد نظر مراجعه نموده و روال اخذ برات وصولی را آغاز می نماید و نکته مهم قابل ذکر در این تعامل بابت این مقوله اخذ بیمه نامه معتبر و بازرسی فیزیکی کالا می باشد که در هنگام عمل و نیز فرآیند ترخیص به کدهای صادره آنها از مراجع معتبر صادر کننده نیاز می گردد.

در پایان شایان ذکر است حتما از طریق یکی از روشهای بانکی اخذ مجوز صورت پذیرد که به هیچ عنوان روشی بدیل پیشنهاد نمی گردد به بیان بهتر از آنجا که این بخشنامه خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز صنعت معدن تجارت و برخی وزارتخانه های دیگر می باشد اگر کشور ذینفع یا تولید کننده و یا مبدأ حمل کشور غیر اظهار گردد ثبت سفارش انجام می پذیرد لاکن در فرآیند گمرکی از آنجا که بخشنامه همچنان به قوت خود باقی است، ترخیص محموله مد نظر دچار مخاطره می گردد زیرا ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز را به همراه دارد.

از امتیاز شما متشکریم