خیلی وقت ها شده که شما به عنوان یک تاجر،مدیر بازرگانی و یا مدیر یک مجموعه بخواهید بدانید که مدارک مورد نیاز ترخیص کالا چیست؟ اساسا این مدارک از کجا تهیه می شوند و باید چه کارهایی را انجام دهیم تا مدارک مورد نیاز ترخیص کالا را فراهم کنیم.

چه کسانی دچار مشکل در ترخیص کالای خود می شوند؟

افرادی هستند که تازه شروع به کار واردات کرده اند و افرادی دیگر نیز هستندکه خیلی کم واردات میکنند.این افراد به دلیل آگاه نبودن از مدارک مورد نیاز ترخیص کالا و روند ترخیص کالا به این مشکل دچار می شوند. در فرآیند گمرکی ترخیص کالا، گام نخست تنظیم اسناد می باشدکه این اسناد هم شامل اسناد حمل و هم اسناد فروشنده از کشور صادر کننده می باشد.
لازم به ذکر است رویه ترخیص کالا در حمل هوایی، دریایی و زمینی بنا به نوع حامل ها مدارک نیازمند مدارک متفاوتی است.

مدارک مورد نیاز ترخیص کالا

مدارک مورد نیاز ترخیص کالا:

مدارک مورد نیاز ترخیص کالا در اظهار گمرکی دارای ترتیبی مشخص می باشد که بدین ترتیب چنین میگردند:

  • اظهارنامه: برگه ای است که خلاصه کلیه اطلاعات فنی و کیفی محموله را از جوانب، ماهیت و وزن و تعرفه گمرکی دارد.مدارک مورد نیاز ترخیص کالا
  • قبض انبار: پس از تخلیه محموله در گمرک مقصد پس از فرآیندی توسط شرکت انبارهای عمومی و یا سازمان بنادر صادر می گردد و مکان دقیق محموله را انبار گمرک مقصد تعیین می نماید. و یکی از مدارک مورد نیاز ترخیص کالا
  • بارنامه:سندی است که توسط حمل کننده صادر میگردد که در آن فروشنده و خریدار و مبداء و مقصد مشخص بوده و اوراق بهاداری است که خریدار قید شده در آن درصورت داشتن اصل بارنامه صاحب کالا تلقی می گردد. 
  • ثبت سفارش: مدرکی است که بابت ورودیه محموله مورد نظر از سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت معدن تجارت اخذ میگرددو بدون این سند مدارک مورد نیاز ترخیص کالا تکمیل نمی شود
  • فاکتور: توسط فروشنده صادر گردیده که مشتمل بر تعداد و ارزش کالا می باشد.
  • گواهی مبداء: مدرکی است که توسط اتاق بازرگانی کشور سازنده و یا مبداء حمل بابت تأییدیه کشور ساخت و مبداء حمل صادر میگردد.
  • فهرست بندی: بعد از بارگیری صادر کننده نوع تعداد بسته ها و وزن محموله را مشخص می نماید.
  • مابقی اسناد و مجوزات و کاتالوگ

درضمن براساس اطلاعیه که از تاریخ 1/2/1397  اعلام گردید. کلیه اسناد ضمیمه در لحظه اظهار تنها به صورت الکترونیکی دریافت می شود و امکان بارگیری تصویر اسناد ضمیمه پس از دریافت و ثبت کوتاژ در پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر خواهد بود. بدیعی است در این حالت کلیه تشریفات گمرکی صرفاً از طریق اسناد الکترونیک صورت می پذیرد که برخی از اسناد در زمان ورود اطلاعات بارگذاری می شود و الباقی اسناد در صورت لزوم سازمان های همجوار به صورت الکترونیکی دریافت می شود.

نگارش توسط دپارتمان مشاوره ترخیص کالا (آرش گلیاری)

3.5/5 - (6 امتیاز)