معافیت خدمات حمل و نقل از ارزش افزوده

معافیت خدمات حمل و نقل از ارزش افزوده

به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه سرویس های حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین  حمل و نقل بین‌المللی اعم از حمل دریایی- حمل زمینی و حمل ریلی به استثنای حمل و نقل هوایی (اعم از مسافر و بار) از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400، از تاریخ 13/10/1400 لازم الاجرا می‌باشد و مشمولان این قانون مکلف به اجرای تکالیف قانونی جدید و رعایت مقررات موضوع این قانون هستند، گفت: بر اساس جز (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و حمل و نقل بین المللی (حمل جاده‌ای، حمل ریلی و حمل دریایی) از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

گفتنی است کلیه خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر در هر دوحالت حمل داخلی و حمل و نقل بین المللی مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشند.

4.7/5 - (118 امتیاز)