منظور از حمل کانسولیدیت consolidate

حتما به عنوان یک وارد کننده بارها شده است که از شیپر (shipper) خود کلمه کانسولیدیت را شنیده باشید. اما منظور از این کلمه چیست؟
پاسخ بسیار ساده است. سیستم کانسولیدیت(consolidate)  در واقع جمع کردن بار از شیپر (shipper)های مختلف و ارسال آن تحت یک بارنامه به مقصد میباشد. این کار دقیقا همانند کاری است که شرکت های کوریر  انجام میدهند.رویه کار به این صورت است که یک شرکت در مبدا بارهای فرستنده ها را در انباری جمع آوری میکند و سپس آنها را با یک بارنامه به کشور مقصد میفرستند. حال این سوال پیش می آید که بار هر فرستنده ای در زمان خاصی حاضر میشود، پس آیا بار کسی که اول هفته حاضر شده و بار کسی که در آخر هفته حاضر میشود در یک زمان ارسال میشود؟ پاسخ این سوال بستگی به شرکت کانسولیدیت(consolidate)   دارد. هر چه میزان ورودی بار های این شرکت ها بالاتر باشد بار شما زودتر ارسال میشود.در این بین شرکتهایی هستند که با عنوان کردن سیستم کانسولیدیت(consolidate) بار فرستنده را تا 15 روز در انبار خود نگاه داری میکنند.


کانسولیدیت

3/5 - (2 امتیاز)