همکاری با ما

شرکت خط سبز جهان در راستای پیشبرد اهداف خود همواره به دنبال افراد مستعد می باشد. در این راستا خط سبز جهان به دنبال جذب افردای که در زمینه های کاری مرتبط با حمل و نقل، فروش و بازاریابی، امور اداری، امور مالی،مدیریت داخلی سازما ها، IT و طراحی وبسایت هستند می باشد.

4.7/5 - (8 امتیاز)