ضعف خدمات ترانزیتی در بنادر شمالی

ضعف خدمات ترانزیتی در بنادر شمالی

یک کارشناس حمل و نقل معتقد است بزرگترین غفلتی که ایران در مورد دریای خزر انجام داده است، عدم سرمایه گذاری در دریای خزر و ارائه ندادن خدمات ترانزیتی مناسب به کشورهای صادر کننده کالاست. وی در بخش نظرهای کاربران این شبکه خبری بیان کرد: عقب ماندن از کریدورهای جدید التاسیس یک مشکل جدی در حوزه حمل و نقل دریایی در دریای خزر است ولی اصل مطلب اینست که ایران باید سرمایه گذاری گسترده ای در بنادر و ناوگان کشتیرانی ایران در دریای خزر انجام دهد تا بتواند به مرور خدمات ترانزیتی و صادراتی از کشورهای اروپایی و شمال آسیا دریافت کند.

وی گفت: به طور مثال اگر میان بنادر ایران در دریای خزر و بنادر روسیه و قزاقستان برای دریافت بار و برنامه ریزی در جهت ورود یا خروج بار از بنادر، قراردادی وجود داشت که تجار و بازرگانان این کشورها می توانستند بر مبنای آن برنامه ریزی انجام دهند، بستری فراهم میشد که محاسبات تجاری خود را بر اساس آن انجام دهند و ایران را جزو گزینه های ترانزیت خود در نظر بگیرند.

وی تاکید نمود: خدمات بندری افزون بر دریافت و دپوی بار باید شامل ارائه خدمات و هزینه برای خروج بار از بندر به سمت بنادر جنوبی و ارائه برنامه زمان بندی شده برای تحویل بار باشد.

وی افزود: ایران می تواند حتی بسته های ترانزیتی توسط شرکت های خصوصی یا بنادر را با همکاری بنادر جنوبی خود و شرکت های صادرکننده و وارد کننده بار ایرانی و خارجی ارائه دهد تا کالاها در بنادر شمالی دریافت شده و تا مقصد مورد نظر کشور ارسال کننده از طریق بنادر جنوبی و آب های آزاد، انتقال یابد.

وی گفت: برای رسیدن به این هدف لازم است، امکانات لازم از سوی ایران در اختیار کشورها و بازرگانان و تجار صادرکننده قرار گیرد، مسئله ای که تا امروز در سطح ضعیفی انجام شده است و نه بنادر شمالی از ظرفیت و تجهیزات لازم در سطح بین المللی و لایروبی لازم برخوردار هستند و نه قرارداد و تفاهمنامه مشخصی بین بنادر ایران و بنادر روسیه و قزاقستان برای تقبل تمام یا بخشی از مسائل ترانزیتی وجود دارد. در نتیجه بنادر شمالی ایران در بخش زیرساخت بندری و ناوگان کشتی قادر به ارائه خدمات ترانزیتی و صادراتی نیستند.

5/5 - (13 امتیاز)