فرایند صادرات محموله و کالا ها به دیگر کشورهای که ممکن است به طرق حمل هوایی، زمینی، دریایی و یا ریلی انجام شود در ابتدا مجوزات لازم برای صادرات هوایی از گمرکات اجرایی و در پاره ای از موارد از سازمانهای همجوار گمرک اخذ شود. در این مقاله قصد داریم تا شما را با رویه تشریفات گمرکی صادرات هوایی آشنا کنیم.

بدین منظور ابتدا لازم است تا اسناد حمل محموله توسط فرستنده یا نماینده قانونی وی تهیه و به همراه اظهار نامه در اختیار گمرک قرار گیرد ، این اسناد شامل سیاهه خرید (Invoice)  لیست عدل بندی  (Packing List) و مجوزاتی است که ممکن است اخذ آنها طبق قانون از سازمانهای همجوار کمرگ برای ارسال آن محموله مورد نیاز باشد.

صادرات هوایی

لازم به ذکر است که اظهارنامه گمرکی، اظهارات فرستنده و یا نماینده قانونی وی بوده می باشد که مشخصات مندرج  می بایست کاملا با کالایی که به گمرک تسلیم کرده ایم مطابقت داشته باشد، بدیهی است که اگر اظهار خلاف واقع به هر نوعی که مشخص شود برای فرستندگان کالا تبعات قانونی خواهد داشت.

 

تشریفات گمرکی صادرات هوایی

اما برای انجام تشریفات گمرکی صادرات هوایی میتوان کالا ها در دو گروه طبقه بندی کرد، گروه اول کالاهای تجاری هستند که معمولا کالاهایی با ارزش اقتصادی بالا بوده و در اغلب موارد به قصد فروش و انتفاع صادر میگردند، اما گروه دوم کالاهایی هستند که فاقد ارزش تجاری می باشند، که از آن جمله میتوان به بار غیر همراه مسافر (فریت) و نمونه های تجاری که غالبا نه به قصد فروش بلکه به خاطر بازاریابی به کشور دیگری صادر می شوند.

این تقسیم بندی از آن جهت اهمیت پیدا میکند که بدانیم برای انجام تشریفات گمرکی صادرات هوایی هر کدام از این گروهها مسیر متفاوتی را در کمرگ طی خواهیم کرد.

مراحل انجام تشریفات گمرکی صادرات هوایی برای کالاهای تجاری و غیر تجاری به شرح ذیل می باشند.

الف) تشریفات گمرکی صادرات هوایی کالاهای تجاری:

۱ـ پیک آپ بار از درب کارخانه / شرکت / کارگاه و ارسال به پایانه هوشمند صادرات مستقر در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) .

۲ـ ورود کالا به پایانه هوشمند بار فرودگاه امام خمینی و توزین خودرو به همراه محموله.

۳ـ اخذ دستور تخلیه بار

۴ـ تخلیه محموله

۵ـ توزین مجدد خودرو پس از تخلیه محموله و اخذ قبض توزین  از واحد باسکول

۶ـ تکمیل مدارک و پیش نویس اظهارنامه گمرکی و همچنین چاپ اظهارنامه

۷‌ـ تعیین مسیر گمرکی (سبز، زرد و قرمز)

۸ـ مسیر سبز مراجعه به رئیس سرویس صدور مجوز صادرات .

۹ـ مسیر قرمز و زرد مراجعه به کارشناس جهت ارزیابی و مظابقت مشخصات کالا با اظهارات فرستنده و سپس مراجعه به رئیس سرویس  جهت صدور مجوز صادرات .

۱۰ـ مراجعه به آژانسهای حمل و نقل هوایی جهت صدور بارنامه و اخذ برچسب مخصوص حمل کالا (تگ)

۱۱ـ‌ مراجعه به درب خروج جهت اخذ مجوز

۱۲ـ مراجعه به واحد حراست جهت X Ray محموله

۱۳ـ لیبلینگ محموله

ب)تشریفات گمرکی صادرات هوایی کالاهای  غیر تجاری:

۱ـ اخذ دستور موافقت جهت ورود خودرو

۲ـ اخذ و  تکمیل فرم کالای  غیر تجاری

۳ـ تخلیه و ارزیابی محموله در محوطه گمرک

۴ـ بسته بندی محموله (در صورتی که مشخص شود محموله جهت حمل و نقل هوایی بسته بندی مناسبی ندارد)

۵ـ باسکول و توزین محموله و اخذ قبض توزین از واحد باسکول

۶ـ تایپ و چاپ اظهارنامه غیر تجاری

۷ـ مراجعه به ارزیاب جهت امضا اظهار نامه

۸ـ مراجعه به ریاست قسمت فریت جهت اخذ مجوز صادرات

۹ـ مراجعه به آژانسهای حمل و نقل هوایی جهت صدور بارنامه و اخذ برچسب مخصوص حمل کالا (تگ)

۱۰ـ مراجعه به درب خروج جهت اخذ مجوز .

۱۱ـ مراجعه به واحد حراست جهت X Ray محموله

۱۲ـ لیبلینگ محموله

5/5 - (3 امتیاز)